Kolečkové lyže prodělaly od osmdesátých let 20.století rychlý vývoj. Současný trend při výrobě kolečkáčů je, co možná nejvíce přiblížit jejich vlastnosti skutečným běžkám a to jak na klasickou techniku, tak na bruslení. Každý výrobce se taktéž snaží, aby jeho výrobek byl "uživatelsky příjemný", tzn aby jízda na kolečkových lyžích nepřinášela jen pot a slzy, ale také radost z jízdy.

Kolečkové lyže jsou ve srovnání s běžeckými lyžemi výrazně kratší a mají zpravidla vyšší hmotnost (výjimku tvoří snad jen některé karbonové lyž). Délka šasí (nosník) se u kolečkových lyží pohybuje v závislosti na jejich typu nejčastěji v rozmezí 530 – 800 mm.  U délky kolečkových lyží platí stejně jako u běžek, že lyže určené pro klasický styl běhu jsou delší než ty na bruslení. Klasické a bruslařské kolce se rovněž liší typem koleček, která bývají nejčastěji gumová, ale mohou být i polyuretanová či nafukovací. Kolečkové lyže s gumovými či polyuretanovými kolečky umožňují lepší rozvoj lyžařské techniky, ale jsou poměrně náročné na kvalitu povrchu. Ten by měl být v ideálním případě tvořen hladkým, rovným a celistvým asfaltem. Případné nečistoty či menší kamínky dokážou však vcelku bez problému překonat.

V současnosti nejběžnějším používaným materiálem při výrobě nosníku kolečkových lyží je slitina hliníku. V posledních letech je pro výrobu kolečkových lyží vyšších tříd stále častěji používán kompozitní materiál či karbon. Výhodou těchto materiálů je jich snadná tvarovatelnost, což umožňuje vytvářet lyže s vyšší boční tuhostí a vertikální pružností. Takové lyže jsou poté pocitově podobnější běžkám. Nevýhodou je hlavně jejich vyšší pořizovací cena, která zhruba odpovídá ceně závodních běžek.

Z hlediska materiálu použitého na výrobu koleček rozlišujeme kolečka gumová a polyuretanová (PU). Gumová kolečka jsou obecně pomalejší a rychleji se opotřebovávají. Na durhou stranu lépe tlumí drobné nerovnosti povrchu (zejména drobné kamínky) a o něco méně kloužou na mokrém povrchu, i když to závisí především na použité směsi při výrobě koleček. Kolce s těmito kolečky odpovídají svojí rychlostí jízdě na běžkách. Stejně jako na běžkách, tak i na kolečkových lyžích Vám lyže mohou jet velmi rozdílně v závislosti na zvolených kolečkách. Můžete si pořídit rychlá gumová kolečka, která odpovídají jízdě na běžkách po zmrzlém sněhu. Taktéž si však můžete pořídit pomalá kolečka, které naopak rychlostně odpovídají  mokrému sněhu. Zkrátka rozdíly v rychlostech gumových koleček jsou obrovské. Díky rozdílným rychlostem gumových koleček tak můžete srovnat případné rozdíl ve výkonnosti při společných projížďkách =).

Polyuretanová kolečka jsou obecně velmi rychlá a zpravidla se i méně opotřebovávají. Životnost koleček však závisí na charakteru použité směsi, která má vliv i na rychlost samotných koleček.Taková kolečka mohou být pomalá. Obecně jsou však PU kolečka označována jako závodní, jelikož je na nich možno dosahovat velkých rychlostí, která již nemají moc společného s rychlostmi dosahovanými na běžkách. Často se tak používají pro sprinterské disciplíny, u kterých jsou závodníci schopni na rovině vyvinout rychlost blížící se 50 km/h.