Klasika vs. bruslení

Kolečkové lyže se dělí, podle stylu běhu, na klasické a bruslařské.. Hlavní rozdíly mezi těmito dvěma typy jsou v délce šasí (nosníku), v šířce koleček a v použití antireverzního mechanismu. Na trhu se již objevují taktéž lyže kombi, tzn s možností využití na klasiku i bruslení.

Kolečkové lyže určené na klasiku mají délku šasí nejčastěji v rozmezí 700 – 800 mm. V porovnání s kolcemi na bruslení jsou delší, což zajišťuje lyžaři lepší vedení směru. Kolečka klasických lyží jsou z důvodu zajištění snazšího vedení lyže a vyšší stability širší než lyží na bruslení. Šířka koleček se v závislosti na výrobci pohybuj okolo 35 mm. Lyže jsou vybaveny antireverzním mechanismem, který při odrazu brání protáčení kolečka a umožňuje tak pevný odraz. Na rozdíl od běžek zde tedy nedochází k podklouznutí lyže a odraz je vždy „tutový“. Antireverzní mechanismus bývá nejčastěji umístěn na předním kolečku lyže.

Kolečkové lyže na bruslení mají délku šasí nejčastěji v rozmezí 530 - 600 mm. Právě 530 mm je minimální délka kolečkových lyží, které mohou být použity při závodech FIS.  Z tohoto důvodu se kratší lyže prakticky nevyrábí. Jedinou výjimkou mohou být juniorské lyže, jejichž délka se obvykle pohybuje okolo této spodní hranice. Profil nosníku skateových lyží nemusí být vždy jen přímý, ale může být i prohnut pod osu spojnice koleček. Takovéto lyže mají sice lepší stabilitu, ale nelze je kvůli sníženému profilu tolik naklopit. Kolečka jsou nejčastěji široká 25 – 30 mm.

Určitou alternativou představují ještě kombinované lyže, které spojují parametry klasických a bruslařských lyží. Délkou šasí odpovídají spíše bruslařským lyžím, zatímco šířkou koleček klasickým. Přední kolečka jsou ještě navíc opatřeny antireverzním systémem.  

Kromě výše uvedených specifik mají klasické a bruslařské lyže řadu společného. Jedná se především o materiál šasí, materiál a průměr koleček.