Postavíte-li se na kolečkové lyže dobře fyzicky připraveni, všechno půjde mnohem lépe. Začátečníci budou postupovat mílovými kroky vpřed, sportovci zvládnou svoji oblíbenou trať mnohem snadněji a závodníci si díky dobré přípravě posunou osobák zase o kousek výš.

Imitace - pojem, kterým jsou v běžeckém lyžování označovány všechna cvičení napodobující (imitující) lyžařskou techniku. Mezi tyto cviky řadíme lyžařskou chůzi a lyžařské skoky ať už s holemi nebo bez. Základem imitací jsou různá skoková cvičení, kde je kladen důraz zejména na dynamický odraz, švihovou práci končetin a na udržení rovnováhy po dopadu. Cviky se provádí především ve svažitém terénu, kde jsou kopcovité úseky opakovaně „vyskákány“. Imitacemi lze účinně rozvíjet, jak klasickou, tak i bruslařskou techniku. Obecně se dá říci, že nácvik klasické techniky probíhá především s holemi, zatímco u bruslařské techniky nejsou příliš využívány. Tato metoda slouží zejména k rozvoji speciálních silových schopností sportovce. Jedná se o nedílnou součást letní přípravy každého závodního lyžaře běžce.

Běh s holemi neboli Nordic running – jedná se v podstatě o klasický běh, při kterém běžec akorát navíc využívá hole. Ty zapojují do celého pohybového cyklu i svaly horní části těla. Výhodou nordic runningu je tak vyšší šetrnost ke kloubům a šlachám dolních končetin. Zapojení svalstva celého těla je fyzicky náročné, což vede ke zvyšování fyzické kondice, ale i k efektivnějšímu snižování váhy. Pro běh  s holemi na suchu lze použít hole, které odpovídají svoji délkou lyžařským holím na klasiku, ale vhodnější je použít ještě o něco kratší. Obecně doporučovaná délka holí pro nordic running je zhruba o 10 cm kratší než délka holí v zimě při klasice, tedy 84 % výšky postavy -10cm. Ty zajistí, že ruce stihnou vykonat celý pohyb a nebudou zůstávat příliš vzadu.

Balanční pomůcky slouží lyžařům zejména k nácviku rovnováhy a posilování hlubokého stabilizačního systému neboli core. Dobrá úroveň rovnováhy umožňuje lyžaři přenést správně vlastní váhu na skluznou lyži a dosáhnout tak jistého, dlouhého skluzu na jedné noze. Správně přenesená váha zvyšuje efektivitu celého pohybu. Kromě zlepšování rovnováhy jsou balanční pomůcky rovněž vhodné pro posilování hlubokého stabilizačního systému. Zejména pro lyžaře je pevný střed těla velice důležitý, jelikož pomáhá stabilizovat páteř. V případě nezpevněného středu těla totiž dochází k prohnutí v oblasti bederní páteře a následným bolestem, které se vyskytují především u klasiky. Navíc pevný střed těla je potřebný pro dosažení dobré úrovně rovnováhy. Cvičení na balančních pomůckách, zejména pak cviky na rovnováhu, by se měly kvůli náročnosti na centrální nervovou soustavu provádět na začátku tréninku. Ovšem je důležité se i před cvičením na balanční pomůckách důsledně rozcvičit! Při cvičení na balančních pomůckách je vždy zapotřebí striktně dodržovat technicky správné provedení, tak abychom posilovali svaly opravdu ochablé a nikoliv již přetížené.

Mezi oblíbené balanční pomůcky, hojně využívané mezi lyžaři běžci, patří bosu, což je trochu zjednodušeně polovina nafukovacího míče s deskou nahoře. Dále také různé balanční čočky či třeba slackline, tedy lano určené na chození.

 

 

 

 

Atletický žebřík je v současnosti používán nejen v atletice, ale i v celé řadě jiných sportovních odvětví, běžeckého lyžování nevyjímaje. Jeho výhodou je, že účinně pomáhá rozvíjet koordinaci, rychlost a odrazové vlastnosti sportovce, což vede ke zlepšování techniky běhu. Cvičení na atletickém žebříku je založeno na provádění přesně daných skokových či krokových sestav, které lze cvičit na jedné noze, snožmo či tyto varianty různě kombinovat. Různých sestav na atletický žebřík tedy existuje obrovské množství.   

 

 

 

 

Posilování ať už s vlastní vahou nebo na strojích slouží ke zlepšení obecných silových schopností, které vytváří základ pro efektivnější rozvoj speciálních silových schopností. Je zapotřebí posilovat celé tělo, jelikož při běhu na lyžích jsou zapojovány svaly dolních končetin, horních končetin, břišní i zádové. Zejména přínosné je posilování se závažími, jelikož umožňují dosáhnout vyššího nárůstu síly. Vhodné je cvičit komplexní cviky (dřep, bench press,…) za použití submaximálních vah. Tedy vah se kterými jsme shopni provést nanejvýš pět opakování v jedné sérii. Obecná síla je rozvíjena především v období letní přípravy a poté je již během zimní sezóny pouze udržována. K udržení obecné síly lze použít posilování s vlastní váhou ve formě kruhového tréninku.

V posledních letech je taktéž velmi oblíbený tzv. slam ball či bumper ball, což jsou vlastně gumové medicinbaly, které se při hodu o zem, na rozdíl od tradičních medicinbalů, lehce odrážejí. Lze je tak využít k efektivnímu nácviku správné techniky soupaže či k rozvoji specifické síly.