18.03.2022

Již začátkem roku 2021 přijala Mezinárodní lyžařská asociace nové nařízení č. 396.2.6 týkající se bezpečného používání běžkařských holí při závodech na kolečkových lyžích. Tato novinka však byla, minimálně v České republice, prozatím relativně přehlížena, jelikož nařízení zatím ještě nebylo implementováno.  Již 1. července tohoto roku však vejde v platnost nařízení 396.2.6, které zakazuje použití běžných hrotů (viz níže).

 

Od tohoto data budou muset všichni účastníci FIS závodů používat klasické zimní košíčky či případně letní hroty doplněné o speciální plastové kloboučky (viz níže), které musí mít průměr minimálně 30 mm a zároveň nesmí být umístěn dále než 45 mm od špičky kovového hrotu. Toto nařízení má tak za cíl ochránit sportovce před případným hlubokým poraněním způsobeným ostrými hroty.  

 

Je otázkou, zda toto nařízení bude dodržováno u nás i mimo závody FIS. S největší pravděpodobností však bude nařízení dříve či později přijato, stejně jako povinné použití helmy a slunečních brýlí. Na druhou stranu, vždy záleží hlavně na samotném pořadateli, jak striktně jednotlivá pravidla kontroluje.

Výrobci letních hrotů, kteří nestihli zareagovat na tuto novinku, by tak mohli mít vážné problémy, respektive sportovci, kteří je používají. Naštěstí však již existují bezpečností kloboučky, které se dají dodatečně jednoduše přidělat na hroty některých výrobců (např.  KV+ , Red Creek,..) a není tak zapotřebí měnit celé hroty.  Nicméně u velkého množství hrotů není zatím tato problematika vyřešená.