aneb jak si zpestřit notoricky známou cyklostezku vedoucí podél Svratky.

Mnozí z těch, co pravidelně jezdí v Brně na kolečkových lyžích, důvěrně znají cyklostezku kolem řeky Svratky z Komárova k Olympii. Při nedostatku času je to rychlá možnost ujet pár kilometrů. Nicméně provoz na této cyklostezce je zejména v odpoledních hodinách značný a není to žádná pohoda. Následující možnost nezabere více času a zaručeně pojedete po stezkách s provozem výrazně menším.

 Z hlavního nádraží jezdí každé půl hodiny osobní vlak do Žabčic. Cesta trvá cca 18 minut. V Žabčicích vystoupíte, vyjdete z nádraží a hned nasadíte lyže. Odtud se vydáte po ulici Nádražní. Zhruba po 300 metrech dorazíte na křižovatku, kde odbočíte doleva. Po této silnici pojedete cca 100 metrů a okamžité zabočíte v malém parčíku doprava na počínající cyklostezku. Tou se vydáte čtyři kilometry do Židlochovic.

V Židlochovicích nastává jediný drobný problém cesty: Těsně před Židlochovicemi přejedete mostek přes Svratku, sjedete z mostku dolů (po cyklostezce, která pokračuje rovně, ale je z betonových dláždíc), a jakmile se vám lyže zastaví u dvou ořechů, překonáte pětimetrový travnatý pás a vjedete na silnici spojující Židlochovice s Hustopečemi. Po ní pojedete asi 200 metrů k židlochovickému náměstíčku, na nějž zahnete prudce doprava. Náměstím, vydlážděným betonovými dlaždicemi, musíte projet (opatrně, stříďákem, aby vám hůlka neuvázla ve škvíře, na jeho konec, a zahnete doleva na ulici vedoucí (stále pokračujte po cyklotrase) až na konec Židlochovic, na křižovatku se silnicí na Blučinu. Tu překonáte a hned naproti pokračuje cyklostezka podél říčky Litavy na Blučinu. Těšně před Blučinou s ní sjedete doleva na širší cestu kolem pole a vyjedete na silnici spojující Blučinu s Opatovicemi. Je to silnice s celkem kvalitním asfaltem a minimálním provozem, s výhledem na rajhradský klášter a Mohylu míru. Po ní pojedete do Opatovic ke kostelu (pozor od mostu v Opatovicích ke kostelu cca 200 m špatný, ale dobře sjízdný asfalt). Od kostela odbočíte mírně doleva a pojedete rovno kolem hostince na pokračující cyklostezku, jež od konce dědiny vede mezi poli do Rajhradic. Tam najedete na silnici a pojedete směrem na Rajhrad (jedna křižovatka), zhruba uprostřed dědiny ovšem podle značení cyklostezky odbočíte doprava  po cyklostezce (pozor, na konci dědiny prudká zatáčka doleva s malým obrubníkem), pojedete podél Svratky po cyklostezce do Rebešovic, kde sjedete k známé zahradní restauraci. Od ní je kousek cesty nezpevněné asfaltem, nicméně v době sucha ji lze projet bez sundání lyží. Dáte se pak dále přes most po cyklostezce až na křižovatku za remízkem. Zde buďto pojedete doleva k modřické čističce, nebo, pokud si budete chtít cestu trochu prodloužit, rovně, k Chrlicím, po krásné silničce. Před Chrlicemi, poté co překonáte most nad dálnicí, narazíte na silnici Chrlice – Blučina, po níž se vydáte doprava a přes most nad dálnicí sjedete k cyklostezce, jíž se doprava vrátíte na křižovatku u remízku a pokračujete dále k čističce do Modřic a známou cestou podél Olympie a Ikey do Komárova, popř. až na Staré Brno. Bez odbočky k Chrlicím budete mít v nohách na Starém Brně cca 28 km, s odbočkou v Chrlicích 32. Trať je až na sjezd v Rebešovicích k výletní restauraci, jenž ústí do polní nezpevněné cesty, zcela bezpečná a nenáročná, střídavého běhu si na ni neužijete. Dobrá pro nácvik soupaže.

Autor: Václav Štěpánek

Znáte zajímavou lokalitu

A nenašli jste ji tady?