Jedna trasa se dvěma modifikacemi, na které lze i výrazně potrénovat stoupání.

Varianta A

Trolejbusem č. 31 na konečnou ve Šlapanicích. V parčíku u pomníku francouzských lékařů (z doby Bitvy u Slavkova)nasadíte lyže a vyjíždíte po silnici s malým provozem směrem na Bedřichovice. Po necelých dvou kilometrech přijedete pěkným lesnatým údolím Říčky do Bedřichovic a vystoupáte ke staré olomoucké silnici. Zde je vybudován kruhový objezd s přechodem pro pěší, po němž přejdeme frekventovanou silnici a pokračujeme dále, již po cyklostezce, kopírující silnici do Podolí.

Cyklostezka z Bedřichovic do Podolí  

Cyklostezka z Bedřichovic do Podolí

Na počátku Podolí ovšem cyklostezka končí. Projedete obcí a u kostela zahnete doprava, do krátkého, ale docela prudkého stoupání k bývalé podolské tvrzi (kolem hostince a sokolovny). Pod vrcholem stoupání odbočíte doleva a pokračujete silničkou na konec obce, odkud tato zcela nefrekventovaná cesta stoupá k objektům zemědělského družstva (stoupání lze při troše snahy vyjet soupaž), kolem nichž pak opět krátkým sjezdem klesá do údolí místního bezejmenného potoka s hájkem. Po přejezdu údolí je nutno absolvovat poměrně prudké stoupání ke křižovatce se silnicí do Mokré. Dále se vydáte doleva po silnici na Mokrou. Ta sice vede z kopce, ale příliš to neujíždí a je zapotřebí se docela odrážet. 

 Cesta z Podolí na křižovatku k MokréKřižovatka do Mokré 

Cesta z Podolí na křižovatku k Mokré, Křižovatka do Mokré

Mírným stoupáním dále pojedete až k prvním domům Horákova. Odbočíte prudce doleva a stoupáte docela prudce do Mokré. Stoupání lez absolvovat s jistým úsilím soupaž. Krátkým sjezdem se poté dostanete na křižovatku k Hostěnicím. Sjezd končí prudkou, ale bezpečnou zatáčkou doprava. Zde začíná táhlé, více než dvoukilometrové stoupání do Hostěnic s asfaltem střídavé kvality. Zejména prvních cca 100 metrů kolem mokerské cementárny je asfalt velmi nekvalitní, ale lze jej přejet. Další cca 300 metrů velmi nekvalitního asfaltu tvoří závěrečný velmi prudký výšvih před Hostěnicemi. Na konci stoupání dojedete na horní konec Hostěnic, k silnici, spojující Hostěnice s Pozořicemi. Odbočíte doprava a po hrubozrnném asfaltu (doporučuji jet hodně po kraji, kde je asfalt jemnější) stoupání pokračuje až k rozcestí Červený vrch. Zde budete mít za sebou ze Šlapanic 12 kilometrů a zhruba 250 výškových metrů stoupání.

Varianta B

Vyjedete z Líšně-Mariánského údolí, z konečné autobusu 55, směrem zpět do Líšně krátkým výšvihem, který vede k silnici Líšeň-Podolí. Po ní se dáte doleva na Podolí. Cesta lesem údolím Říčky pěkně ubíhá a zanedlouho se dostanete k poměrně prudkému kopci, jenž tvoří vjezd do Podolí. Lze jej bez problému vyjet soupaží. Poté klesáte po silnici k podolskému kostelu a odtud se naše trasy již spojují v jednu, výše popsanou. Tato varianta je asi o půl kilometru kratší, zato členitější a zajímavější, celkově máte o 30 m převýšení více.

Pokračování obou variant

Z rozcestí Červený vrch pokračujete po známých trasách do Bukovinky. U slavného bukovinského hostince Rakovec, který je navštěvovaný zejména cyklisty (a pravidelně při tréningu také jedním běžcem na kolcích, autorem tohoto článkuJ) budete mít v nohou 25 km (24,5 v případě cesty z Líšně-Mariánského údolí) a převýšení 400 výškových metrů. Pokud nebudete chtít v Bukovince nastoupit na autobus, můžete pokračovat dál na Bukovinu, Křtiny, Adamov, Bílovice až do Obřan. Tato trasa je již na tomto webu popsána. Na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech se měřič projetých kilometrů zastaví na údaji 55,4 km. Převýšení si po cestě již moc nenavýšíte, stoupne na 480 m.

Je to náročný tréning, ovšem jeho část z Bukoviny do Obřan má již pouze klesající tendenci s častými odpočinkovými pasážemi zejména mezi Křtinami a Adamovem.  

Autor: Václav Štěpánek

Znáte zajímavou lokalitu

A nenašli jste ji tady?