Pěkná trasa vedoucí krajinou Bitvy tří císařů okořeněné výjezdem na Mohylu míru na Prateckém kopci

Okruh začneme ve Šlapanicích na konečné trolejbusu č. 31 (jezdí od brněnského hlavního nádraží) odkud sejdeme na konec ulice Dlouhá, kde začíná cyklostezka vedoucí kolem potoka Říčkado Ponětovic. V obci Ponětovice se za kapličkou stáči naše trasa doleva a vede dále až do Jiříkovic. Po výšvihu do Jiříkovic odbočíme pře bývalým velkostatkem doprava na Blažovice. Na silnici na Blažovice je třeba dávat pozor, protože krajnice silnice není v nejlepším stavu a navíc se svažuje dolů, takže nelze jet těsně při kraji. Nicméně provoz je zde minimální. Do Blažovic vjedeme krátkým stoupáním ke kostelu, neodbočíme ale směrem k návsi, pojedeme rovně a kopírujíce železniční trať, jedeme stále podél ní k blažovickému nádraží. Před krátkým stoupáním k  nádraží je podjezd pod tratí, jímž projedeme, za podjezdem odbočíme doprava a, stoupajíce, vyjedeme k silnici, která vede z Blažovic na křižovatku s cestou do Křenovic a Zbýšova.

Cyklostezka Šlapanice - Ponětovice

 

 

 

  

 

Cyklostezka Šlapanice - Ponětovice; Silnice Ponětovice - Blažovice; Silnice do Blažovice

Pokud byste si ale chtěli trasu ještě o něco prodloužit, doporučuji jet v Blažovicích dále k nádraží, odkud v délce více než jednoho kilometru vede podél trati pěkná asfaltová cyklostezka směrem na Holubice.  Doporučuji po ní jet až k místu, kde asfaltka ztrácí kvalitu a zatáčí do kopce ke střelnici (kdysi se tam dělaly pivní slavnosti). Rovně dolů pokračuje tato cyklostezka již nezpevněnou cestou k holubickému kostelu. Na tomto místě se tedy obrátíme a jdeme zpět k podjezdu.

Cestu z Blažovic tvoří téměř dva a půl kilometrů dlouhé, mírné (soupažové) stoupaní, po kvalitním asfaltu. Na pravoúhlé křižovatce (rovně dolů do Zbýšova, doprava do Prace, doleva do Křenovic) stojí oproti sobě dvě pěkně spravená a modře podrovnaná Boží muka. Zde zabočíme doprava a jedeme do Prací. Silnice mírně a bezpečně klesá. Je to zároveň jediný úsek, kde může být trochu větší provoz, nicméně menší než např. na cyklostezce z Bílovic do Adamova (viz popis na tomto webu).

 

 

 

 

Křižovatka se silnící do Prace; pohled od Mohyly míru na Brno

Po průjezdu několika prvními domy Prace odbočíme prudce doprava. Sjedeme do centra vesnice, odkud začíná více než kilometrové, poměrně prudké stoupání na Mohylu míru. Odměnou za to (kromě protáhnutí nohou) bude krásný výhled na celé Brněnsko a rozmezí Drahanské a Českomoravské vysočiny z vrcholu Mohyly míru. Pokud ovšem o výhledy nestojíte a jedete „na výkon“, neodbočíte na vrchol, ale jedete dále mírným klesáním listnatým lesíkem. Po necelém kilometru rychlé jízdy odbočuje doprava malá polní silnička ke zdi obory sokolnického zámku. Tato dvoukilometrová silnička, rovná jak napnutá struna, je ovšem zároveň nejožehavějším místem celé trasy. Musíte na ní klesnout o cca 80 výškových metrů. Méně zkušeným lyžařům bych radil první zhruba dvě stovky klesání snést. Asfalt je zde kvalitní, na silničce není žádný provoz, maximálně nějaký cyklista, ovšem pokud dostanete při plužení křeč do kyčle (mluvím z vlastní zkušenosti), rozjedou se lyže na čtyřicetikilometrovou rychlost a to už je na kolcích dost nekomfortní pocit…

 

 

 

 

  

Klesání od Mohyly míru k sokolnické oboře

Nicméně dojezd je do roviny. Na konci silničky odbočíte doprava a po zhruba kilometru dojedete do Kobylnic. Uprostřed obce, u kapličky, která stojí na trojúhelníkové křižovatce, zahnete do leva směr Šlapanice. Před výjezdem z obce ovšem odbočíme opět doprava, na silničku, spojující Kobylnice s Ponětovicemi. Zhruba uprostřed vzdálenosti mezi oběma obce absolvujeme zhup, což bude vlastně poslední stoupání na trase, poté již dojedeme železničnímu přejezdu a po jeho zdolání ke kapličce, již jsme míjeli v Ponětovicích na začátku naší trasy. Odbočíme doleva a známou cestou dojedeme do Šlapanic.

Celkově, i s odbočkou v Blažovicích, najedete 25 km a vystoupáte cca 230 výškových metrů. Asfalt na cestě je poměrně dobré kvality, provoz malý. Během letních veder si ale na této trase stínu příliš neužijete. Bez zastávek lze trasu v tréninkovém průměru cca 15,5 km/hod absolvovat zhruba za jeden a půl hodiny.

Autor: Václav Štěpánek

Znáte zajímavou lokalitu

A nenašli jste ji tady?