...poznejte na kolečkových lyžích jižní Čechy

Pokud Vás cesta zavede do Slavonic, renesančního města na moravsko-dolnorakousko-českém pomezí, nezapomeňte si přibrat kolečkové lyže, protože je to zde pro jejich milovníky ráj. Pravda, trasa, kterou níže popisuji, nejede po cyklostezce, ale po silnicích, na nichž je ovšem provoz tak malý, že je jízda po nich mnohem bezpečnější, než např. na frekventovaných cyklostezkách kolem Brna. Na některých silnicích nepotkáte auto za celou dobu, co po nich pojedete.

Začínáme tedy ve Slavonicích u nádraží, odkud se vydáme po silnici na Staré Město pod Landštejnem, kam dojedete po 9 km zvlněné cesty s mimořádně kvalitním asfaltem. Nastoupáte přitom asi 100 výškových metrů. Pozor jen na o něco prudší sjezd do Starého Města. Zde se lze občerstvit v hospodě na náměstí, přímo u silnice (a popřípadě vyjet tři km na hrad Landštejn. Z něj ovšem je nutno se vrátit stejnou cestou, neboť silničky z Landštejna jsou z hrubého a velmi nekvalitního asfaltu, po němž se téměř nedá jet).

Pokračujte dále po silnici směrem na Novou Bystřici. Ze Starého Města překonáte dlouhé, více než dvoukilometrové stoupání, které ale vede malebnou krajinou a projíždíte při něm také přes vesničku Podlesí. Vystoupáte na náhorní plošinu, porostlou dnes jen travou, na níž se pasou stáda dobytka a již sem tam zdobí hájek s bludnými kameny. Mírnými stoupáními a klesáními pokračujete až do obce Klášter, jíž dal jméno monumentální původně paulánský klášter, z něhož po zásahu státní moci v 50. letech zbyl jen obrovský chrám s největším oltářem v ČR. Pohled na něj Vás bude provázet zhruba dva kilometry (před kostelem je také rybník, v němž se lze vykoupat). Z Kláštera po mírném stoupání a následném klesání dorazíte do Albeře. Zde, u viaduktu slavné jindřichohradecké úzkokolejky, narazíte u silnice na hostinec Bobas a tedy možnost občerstvení. K hostinci vede boční silnička, které ale opět ústí státní cestu na konci Albeře, právě u křižovatky, na níž musíte odbočit ve směru směr Klenová a Kunžak. Po zhruba dvoukilometrovém mírném stoupání následuje krátký nepříliš prudký sjezd, jejž je ovšem nutno sjíždět opatrně, protože na jeho konci, u nádraží Hůrky, musíte překonat železniční přejezd přes úzkokolejku. Opět zvlněnou krajinou s dalekými výhledy dojedete do vesnice Klenová, kde odbočíte na silnici směr Matějovec a Český Rudolec.

Pokud se Vám před tím zdálo, že na silnicích je provoz malý, pak na této cestě, pokryté zcela novým asfaltem, na auto skutečně téměř nenarazíte. Cesta vede lesem, je mírně zvlněná, po asi šesti kilometrech ústí na velkou planinu uprostřed lesů, zvanou Rožnov. V jejím středu stojí renovovaný zemědělský dvůr s restaurací nabízející bizoní speciality, neboť celé zmiňované lučnaté prostranství slouží k chovu těchto amerických kopytníků. Restaurace je zhruba dvě stě metrů od cesty, ovšem oběd nedoporučujeme, neboť Vás čeká ještě dalších 12 kilometrů do Slavonic, z nichž část s poměrně velkým stoupáním. To začíná za vesnicí Matějovec, v jejíž půlce jste před tím odbočili na Stálkov a Slavonice. Opět po minimálně frekventované silnici stoupáte mírně, většinou lesem, několik kilometrů až nad vesnici Stálkov. Pokud jste dojeli až sem, pak už máte vyhráno, neboť odtud již silnice mírně klesá necelých šest Kilometrů zpět do Slavonic.

Za celou cestu nastoupáte asi 600 výškových metrů (s odbočkou na Landštejn ještě o sto více) a jedete neustále po kvalitním asfaltu. Doporučujeme pomalejší kolečka (č. 3), protože stejně tolik musíte také klesnout. Sjezdy jsou sice bezpečné, ale nejsou pro úplné začátečníky, plužení se nevyhnete a při rychlejších kolečkách by muselo být brzdění intenzivnější, při němž se guma koleček značně opotřebovává

Autor: Václav Štěpánek

Znáte zajímavou lokalitu

A nenašli jste ji tady?