Stálá nabídka

Unikátní noční závod, který můžete absolvovat nejen na kolečkových lyžích, ale i na inline bruslích či koloběžce

POKYNY pro etapu E3 - noční Přibyslav / Sázava (3.0, 14.8.2021)

Úvod: RVYTO!2021 (aneb Roller VYsočina TOur) je seriál několika závodů konaných na odlišných ale zároveň atraktivních místech Vysočiny, jednotlivé závody/etapy jsou pořádány různými pořadateli. Trasy jednotlivých etap jsou vybrány s ohledem na kvalitu asfaltu, zajímavý profil bez prudkých klesání a pokud možno s minimem dopravního provozu. Jsou vypsány kategorie kolečkové lyže klasika, kolečkové lyže bruslení, inline brusle, koloběžky. Průběžné výsledky a pravidla hodnocení seriálu naleznete na www.rvyto.cz

Aktuální informacewww.rvyto.cz

Termín: sobota 14. srpna 2021, akce se bude konat za každého počasí, sledujte však aktuální informace na výše uvedené webové stránce.

Pořadatel: Sun sport a SKI team VYSOČINA

Děkujeme městu Přibyslav za umožnění této sportovní akce a podporu při její organizaci.

Kategorie: kolečkové lyže KLASIKA (v této etapě se započítává do celkového hodnocení seriálu kategorie kolečkové lyže), kolečkové lyže SKATE (v této etapě se nezapočítává do celkového hodnocení seriálu kategorie kolečkové lyže), kolečkové brusle, koloběžky 

Typ závodu: vytrvalostní závod s hromadným startem

Přihlášky: Na akci je nutné se přihlásit do 11. 8. 2021 (včetně) v přihlašovacím formuláři , částku uhraďte na bankovní účet: 175 401 711/0300, do zprávy pro příjemce uveďte „RVYTO – vaše jméno a příjmení“ (částka musí být připsána na tento účet nejpozději 12. 8.2021, v opačném případě je přihláška neplatná).

Startovné: 100 Kč (200 Kč po termínu přihlášek či na místě)

Prezentace: 19:30 – 20:30, u cyklostezky v Přibyslavi  – (loc: 49.5694614N, 15.7495058E, https://mapy.cz/s/2XvrI ) u pořadatelského stanu

Parkování: v místě prezentace

Start: v místě prezentace, hromadně v 21:00, v případě většího množství závodníků po vlnách dle kategorií 

Trasa:Závod se jede obrátkově na cyklostezce Přibyslav - Sázava se startem a cílem v Přibyslavi a obrátkou v Sázavě. Na cyklostezce tedy bude obousměrný pohyb závodníků. Na trase nejsou žádné nebezpečné či nepřehledné úseky, nicméně mostky jsou dřevěné a je potřeba je projíždět se zvýšenou opatrností. Použití holí je na dřevěných mostcích zcela zakázáno (hrozí zaklínění či zlomení i poškození mostku). Celková délka trasy je 17,5 km.

Kvalita povrchu dle Lisonova schématu: asfalt 5, dřevěné mostky 1 (5 = nejlepší kvalita asfaltu)

 Mapa trasy:

 

 

 

 

 

 

 

 Cíl: shodný ze startem

Vyhlášení: Krátké vyhlášení prvních třech v kategorii proběhne v místě startu.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že účastníci startují na vybavení různých výrobců, nelze brát dosažené výsledky zcela vážně, předním cílem akce je kvalitní trénink ;-).

Občerstvení a svoz: Pořadatelé zajišťují nápoj v polovině trati na obrátce (voda) a dále v cíli. Svoz není na této etapě potřeba. 

 

Ustanovení:

●     Všichni účastníci jsou povinni se řídit těmito pokyny i dalšími instrukcemi pořadatelů.

●     Zákaz používání holí na dřevěných mostcích.

●     Povinné vybavení – ochranná přilba, čelovka (či světlo u koloběžek).

●     Doporučené vybavení – loketní a kolenní chrániče, brýle.

●     Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na jízdu. Všichni startující jsou účastníky dopravního provozu (mimo první etapy). Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku, které vzniknou účastníkům v souvislosti s účastí na akci. Podmínkou k odprezentování resp. připuštění závodníka k závodu je vlastnoruční podepsání výše uvedeného vyrozumění (list k podpisu bude k dispozici u prezentace, za osoby mladší 18 let tento list podepisuje zákonný zástupce).

●     Závodníci obdrží na absolvování závodu startovní číslo, to po dojezdu závodu ihned vracejí. Ztráta či poškození startovního čísla je zpoplatněna částkou 300 Kč (výrobní cena nového čísla), požadavky na XL číslo uveďte v přihlášce (startovní čísla jsou pružná z lycry velikost cca M/L a odpovídají FIS standardu, většina závodníků je oblékne bez problému).

●     Start v kategorii kolečkové lyže - KLASIKA je povolen pouze na kolečkových lyžích určených pro klasický styl jízdy lyže s antireverzním mechanismem (se zarážkou) od libovolného výrobce. Povolena jsou pouze černá gumová kolečka typu 2 či 3 (M či S) o průměru 8 cm a níže. Start v kategorii kolečkové lyže - SKATE je povolen pouze na kolečkových lyžích od libovolného výrobce osazenými černými gumovými kolečky typu 2 či 3 (M či S) o průměru max 10 cm.

●     Účast na závodě je možná i na "terénních" kolečkových lyžích/bruslích typu SKIKE/TRAILSKATE a podobných alternativ zcela bez omezení typu koleček, tuto skutečnost zaneste do poznámky přihlášky či na prezentaci. 

Kontakt:

Michal Vank – vank.michal [at] sunsport [dot] cz, tel.: +420 725 701 214,

 Web závodu:

www.rvyto.cz

https://www.facebook.com/SKIVysocina.lyzarskejihlavsko/

https://www.facebook.com/lyzarskejihlavsko