09.10.2016

Znáte u koleček na kolečkové lyže označení např. 76 A, ne? Tak potom si určitě přečtěte tento článek

Problematika koleček je natolik rozsáhlá a komplikovaná, že se v tomto článku omezíme pouze na základní informace spíše technického rázu. Důraz bude kladen především na tvrdost koleček, a to i přestože je jejich rychlost významně ovlivněna velikostní koleček a použitými ložisky.

                Tvrdost koleček se měří přístrojem zvaným Durometer a může nabývat hodnoty od 0 až do 100, kde hodnota nula odpovídá minimální tvrdosti, zatímco hodnota sto značí velmi tvrdý plast. Škála tvrdosti používaná pro kolečka je označována velkým písmenem A. Bohužel se s tímto označením setkáme hlavně u koleček do inline bruslích. Uvedení tvrdosti koleček u kolečkových lyží je výjimkou. Tento parametr se běžně udává snad je u top (nejrychlejších) modelů lyží, které se avšak v praxi stejně příliš nepoužívají, jelikož nejsou v pravidlech FIS schváleny. Dle požadavků na dodavatele kolečkových lyží pro závody FIS musí dodavatel zajistit lyže s kolečky o tvrdosti 65-75 A, což jsou spíše měkčí kolečka. Samozřejmě existuje i celá řada závodu, kde výběr koleček pro závod není nikterak limitován. Typickým příkladem takovýchto závodů jsou sprinty. Na těch nejkratších sprintech jsou závodníci schopni s nejrychlejšími kolečky dosáhnout rychlosti až 60 km/h.

                Například značka Swenor nabízí u svého nejvyššího bruslařského modelu Equipe R2 Racing polyuretanová kolečka v rozmezí tvrdosti 76 A až 82 A. Konkrétně jejich legendární oranžová kolečka, se kterými je výše uvedený model lyže vždy zobrazen, mají tvrdost 78A. Co však tato tvrdost vlastně znamená? Zjednodušeně se dá říct, že kolečka s menší tvrdostí jedou pomaleji, ale lépe zvládají méně kvalitní asfalt a mokré povrchy (tolik nekloužou). Naopak tvrdší kolečka jedou rychleji, ale vyžadují suchý povrch a kvalitní asfalt. Dokonce při tvrdosti koleček 82 A už je doporučováno, aby byly z důvodu lepší přilnavosti používány pouze při vyšších teplotách. Je však nutné upozornit na to, že tento uvedený vztah tvrdosti a rychlosti koleček platí pouze v rámci stejné kategorie koleček. Je tím myšleno to, že u gumových koleček bude rychlost souviset s jejich tvrdostí. To stejné bude platit i u polyuretanových koleček. Nicméně porovnávat mezi sebou tvrdost polyuretanových a gumových koleček příliš nejde, protože samotná guma má větší valivý odpor, takže měkčí polyuretanová kolečka mohou jet rychleji. Nicméně existují i situace, kdy obecně měkčí kolečka mohou být rychlejší než ty tvrdší. Tato situace může nastat např. při jízdě po povrchu se špatnou kvalitou (typicky stará asfaltová cesta).

                Další parametry, které tvrdost koleček ovlivňuje, jsou životnost a ovladatelnost. Tvrdá kolečka jsou hůře ovladatelná a kladou daleko větší nároky na samotného lyžaře (zejména oblast stability).  Otázka životnosti koleček sice souvisí s jejich tvrdostí, ale významnou roli zde hraje směs, ze které je kolečko vyrobeno. Bohužel podrobnější informace o složení nejsou uváděny, takže je jejich životnost nutné odvodit spíše od značky výrobce a jeho pověsti.

Autor: Michal Vank