24.04.2016

Zorientovat se v celé řadě značek, typů, rozměrů a zkratek ložisek používaných u kolečkových lyží či inline bruslí není vůbec jednoduché. Avšak označení jako ABEC, 627, Z či ZZ je užitečné znát.

Hojně používanými ložisky u kolečkových lyží jsou ty označované jako 627, což jsou ložiska s vnitřním průměrem 7 mm, vnějším průměrem 22 mm a šířkou ložiska 7 mm. Ložiska s těmito rozměry jsou zpravidla tvořena sedmi kuličkami, ale existují i firmy jako Twincam, která ve svých ložiskách používá pouze šest kuliček. Právě v souvislosti s výše uvedenými rozměry se můžete setkat s anglickou zkratkou ABEC (Annular Bearing Engineering Comittee), která je obecnou průmyslovou normou udávající největší přípustnou odchylku v rozměrech vnitřního, vnějšího průměru a šířky ložiska. Přesnost výroby ložisek je vždy označovaná pouze lichými čísli, které mohou nabývat hodnot od 1 do 9, kde hodnota 9 značí nejvyšší přesnost výroby. Nedá se ovšem říci, že by ložiska ABEC 9 musela být vždy nutně těmi nejlepšími. Norma ABEC totiž hovoří pouze o přesnosti zpracování a nikoliv už o materiálu použitých kuliček, kleci ložisek či mazivu uvnitř klece. Na druhou stranu by mělo platit, že v rámci jedné značky budou ložiska s vyšším standardem ABEC lepší než ty s nižším. Při nákupu nových ložisek je tedy vhodnější si vybírat na základě „pověsti“ výrobce a ceny ložisek než se řídit normou ABEC. Kvalitními výrobci ložisek jsou např. firmy SKF, NSK, Twincam a Powerslide.

Norma ABEC však není zdaleka jedinou běžně používanou. Dále se u kolečkových lyží můžete setkat např. s ložisky od firmy Twincam, která používá vlastní normu ILQ. Tato norma ošetřuje nejen přesnost výroby, ale i materiálové složení ložisek. U těchto ložisek tedy již platí, že ty označené nejnižším číslem jsou nejhorší (ILQ 5) a naopak s nejvyšším číslem jsou ty nejlepší (ILQ 9).

Kromě údaje o rozměrech a kategorii ABEC (ILQ, SG,..), bývá často na ložiskách tiskacím písmenem označen materiál krytky ložisek. Velké písmeno „Z“ značí, že ložisko je kryto plechem pouze z jedné strany. Ložiska kryta z obou stan plechem bývají označována jako „ZZ“. Ložisko z obou stran kryta plastem nese označení „ 2RS“ či „RS“. Dále se můžete například u keramických ložisek setkat se značkou „C“. Obecně platí, že ložiska krytá z obou stran kovem (ZZ) jsou sice levnější, ale prakticky je nelze rozložit, a tudíž ani čistit. Taková ložiska je rozhodně vhodnější používat za sucha. Ostatní ložiska s plastovou či gumovou krytkou umožňují jednoduchý přístup ke vnitřku ložiska. Tyto ložiska lze tedy použít i za mokra, jelikož je možné je následně vyčistit a vysušit.

Další informace např. o povolené odchylce při výrobě ložisek, životnosti ložisek, těsnění a mnoho dalších zajímavých informací naleznete na stránce Korbel - Ložiska

Autor: Michal Vank