05.10.2017

…stupnice pro popis kvality povrchu využitelná nejen pro inline brusle, ale i kolečkové lyže

Za účelem hodnocení kvality povrchu pro inline bruslení vytvořil Švéd Lars Lison Almqvist stupnici, která umožňuje jednoduše a jasně popsat stav trasy ostatním. Lisonovo schéma/stupnice má celkem 6 stupňů, kde číslo 5 označuje nejvyšší kvalitu povrchu, zatímco 0 povrch naprosto nevhodný pro jízdu na inline bruslích či kolečkových lyžích. Dá se tedy říct, že čím vyššího stupně dosahuje daná trasa, tím méně energie je potřebné vynaložit na její zdolání. Lison dále doplnil tuto stupnici znaménky + a -, kterými lze hodnocení ještě dále zpřesnit. Nicméně použitím znamének ztrácí schéma svou jednoduchost, takže tuto variantu zde uvádět nebudeme. Základním faktorem ovlivňujícím výsledné hodnocení je velikost a zapuštění kamínků v asfaltové směsi. Velikost zrna má totiž zásadní vliv na další z posuzovaných parametrů, kterými jsou valivý odpor, vibrace a tzv. kritická rychlost.

Povrch označený nejvyšším stupněm Lisonova schématu má prakticky zanedbatelný valivý odpor. Každý další nižší stupeň má potom dvojnásobný valivý odpor vůči vyššímu stupni. Dalším ze zmiňovaných parametrů jsou vibrace, které se u stupně č. 5 vyskytují pouze občas, zatímco v případě povrchu označeného č. 2 už při jízdě trnou nohy. Důležité je rovněž zmínit roli tzv. kritické rychlosti, která představuje rychlost potřebnou k tomu, aby se povrch projížděné trasy zdál hladší, než ve skutečnosti je.

   valivý odpor vibrace velikost zrn povrchu [mm] kritická rychlost [km/h]
5  1 sem tam 2  0 - 8
4  2 trvalejší 2 - 4  15
3  4 rušivé 5 - 10 15 - 20
2  8 nohy trnou 11 - 20 30 - 35 
1  16 silné otřesy 21 /
0  / nesjízdné 25 /

 

Jak tedy správně Lisonovo schéma používat?

Nejprve je vhodné si projet trasu, kterou z hlediska povrchu považujeme za dokonalou, tedy stupeň číslo 5. Následně je zapotřebí se projet trasu s horším asfaltem a za využití výše uvedené tabulky ji porovnat s naší „dokonalou“ trasou. Projetím různých typů tras a jejich ohodnocení pomocí tabulky brzy budete schopni popsat kvalitu trasy i ostatním, kteří toto schéma využívají.

 

Autor: Michal Vank