14.05.2019

Jiná varianta tréninku výběhu do Babic se nabízí v opačném směru, a totiž z Adamova. Z Adamova od vlakové zastávky začíná zpočátku povlovné, od Býčí skály prudší stoupání po silnici směrem na Křtiny. Po ní je nutno jet až k odbočce na Babice, která začíná nedaleko za jeskyní Výpustek. Z Adamova po odbočku je to 8,7 km, odtud prudkým stoupáním k popsanému již vrcholu kopce nad Babicemi 2, 4 km. Celkem takto na stoupáte prakticky stejný počet metrů, jako při stoupání z Bílovic, s tím, že zásadní část stoupání tvoří oněch posledních 2, 4 km, kde na nichž musíte překonat téměř 150 výškových metrů. První část, k odbočce do Babic lze jet soupaží, poté již během střídavým.

Kratší, ale výživná varianta tréninku je výběh ze silnice spojující Račice s Nemojany po cyklostezce 5072 k rozcestí ke Třem Javorům, ležícím na všem brněnským lyžařům na kolečkových lyžích důvěrně známé trase mezi rozcestím s autobusovou zastávkou Červený vrch u Hostěnic a Bukovinkou, známější spíš jako „Kalečník“ (pojmenované tak podle stejnojmenné lesní tratě). Tato trasa měří 4,5 km, ovšem vyjedete na nich 250 výškových metrů. Hned od rozcestí se státní silnicí začíná poměrně nemilosrdné stoupání, jehož sklon se zmírní teprve po cca 2,5 km, na nichž překonáte většinu z oněch 250 metrů. Poté již cesta stoupá mírnějším, „soupažovým“ sklonem až ke křižovatce s cyklostezkou od rozcestí Červený vrch, na níž zahnete prudce doleva k poměrně prudkému výjezdu na vrchol celého stoupaní. Nevýhodou této trasy, pokud nemáte motorizovaný doprovod, je poměrně složitá cesta k jejímu východišti, kam se lze dostat buďto z Račic nebo Pístovic, popř. také z Nemojan, odkud ovšem musíte překonat poměrně nepřehledné a nepříjemné klesání, výhodou naopak to, že z vrcholu kopce lze bez problémů pokračovat buďto do Hostěnic, nebo do Bukovinky (a odtud případně dále do Adamova).

Jistě, výběh na Kohútku, kde na posledních 2, 7 km musíte překonat téměř 350 výškových metrů, na těchto trasách nenacvičíte. Ale rozhodně vám trénink na nich dopomůže k tomu, že se vám na Kohútku nebo na Dlouhé stráně pojede trochu lépe.

Autor: Václav Štěpánek