09.05.2019

Většina závodů na kolečkových lyžích, které se u nás pořádají, jsou ve znamení poměrně těžkých výjezdů, během kterých závodník nezřídka zdolá převýšení více než 350 m. Jenže kde na to natrénovat?

Nejprestižnější seriál závodů na kolečkových lyžích u nás Efisan Skiroll Classic nabízí závodníkům vůbec ty nejtěžší výjezdy, které nás zavedou na vrholky hor. Na takovéto závody se lze jen stěží kvalitně připravit jinde než právě jen v horách, a to je pochopitelně pro ty, co jsou z nížin, velkým handicapem. Např. v okolí Brna ať děláte, co děláte, trasu s více než cca 350 metrů převýšení v kuse, tedy bez dlouhých pasáží po rovině nebo z kopce, nejste schopni najít. Na ty řekněme nejtěžší se v následujících řádcích podíváme.

Jedna z nejlepších takovýchto tréninkových tras vede z Obřan do Babic nad Svitavou. Její první čtyři a půl kilometru vede proti proudu Svitavy po velice mírně stoupající cyklostezce č. 5 do Bílovic (průběh této stezky je popsán již v trase Obřany – Hostěnice na této webové stránce). Po výjezdu z cyklostezky u bílovické sokolovny a cca 200 metrech zahýbá silnice do pravého úhlu směrem na Řícmanice, Kanice a dále na Ochoz. Tento první úsek slouží pouze k rozjetí a rozdýchání. Teprve odtud začíná trasa skutečně stoupat (a je tedy možné začít trénink až zde). Silnice stoupá nejprve pozvolně do Řícmanic a od řícmanického koupaliště postupně prudčeji do Kanic a přes Kanice. Zhruba uprostřed Kanic je opět téměř do pravého úhlu odbočka do leva na Babice. Rovně silnice pokračuje na Ochoz. Po celé trase z Babic do Kanic je nutno dávat pozor, protože provoz na této silnici sice není extrémní, ale přece jenom větší, než např. na trase Bílovice – Adamov (taktéž popsáno v trase Obřany – Hostěnice). Až potud je to z Bílovic 4 km 150 m a celkem bez problémů lze tuto trasu jet soupaží. Od odbočky v Kanicích cesta začíná prudce stoupat pěknými lesy  školního lesního závodu Mendlovy zemědělské a lesnické fakulty. Martin Holánek, lyžař z teamu Borci zdar, který se již dvakrát zúčastnil extrémního lyžařského závodu na 220 km Nordenskiöldsloppet za polárním kruhem ve Švédsku, sice i tuto část v rámci tréninku (a sázky) vyjel soupaž, ale výrazně rychlejší a pro většinu lyžařů přijatelnější je použít zde tradiční běh střídavý. Cesta stoupá poměrně prudce až do Babic, nicméně si během ní lze trochu odpočinout dvěma krátkými sjezdy a méně prudkou pasáží, na níž lze jet soupaží. Nejprudší dech beroucí stoupání v délce více než jednoho kilometru ovšem čeká až v samotné obci. Na konci vesnice pak kopec přechází do své nejmírnější fáze, kterou lze jet opět soupaží až na jeho samotný vrchol, vzdálený asi 1,5 km od Babic. Z okraje lesa se jako odměna za náročný výjezd naskytne krásný pohled na smíšeným lesem porostlé údolí Svitavy a dále směrem na Brno.

Celkem z Bílovic po vrchol kopce za Babicemi ujedete 9,6 km a nastoupáte 340 metrů. Délkou, charakterem i nastoupanými metry se tato trať podobá výběhu na Šerlich z Orlického Záhoří. Z Obřan od konečné tramvaje č. 4, je to ještě o 4,7 km delší. Problémem je, jak se odtud dostat zpět. Jedna varianta je pokračovat z vrcholu kopce dále do údolí k silnici Adamov – Křtiny (cca 2, 4 km). Jde ovšem o velmi prudké klesání a lyže je zde zapotřebí snést. Od křižovatky se zmíněnou silnicí lze pak již opět na lyžích pokračovat dále buďto do Adamova a zpět do Obřan, nebo do Křtin, popř. dále na Bukovinku, Kalečník a do Hostěnic (viz trasa Obřany – Hostěnice). Druhá varianta nabízí sjezd na lyžích cca 1, 4 km zpět do Babic, a odtud autobusem (jezdí každou hodinu) do výchozích Bílovic. Sjezd z Babic do Kanic rozhodně nelze doporučit ani velmi pokročilým lyžařům.

Autor: Václav Štěpánek